ANNONSPOLICY – för våra kunders annonsering i AnlitaOss.se

Företagsnyttan Ad Te AB 559063–9281 har namnändrat till AnlitaOss i Sverige AB.  Ändring per 2018-11-30.

1.       Om AnlitaOss.se-annonsering. AnlitaOss.se är en samling lokala annonsplatser som drivs av AnlitaOss i Sverige AB (”AnlitaOss AB”) med org.nr 559063–9281. Vårt mål är att tillhandahålla en naturlig plats för våra kunder att annonsera sina tjänster för privatpersoner som söker lokala näringsidkare för just sådana tjänster. Genom utvärdering av offentliga uppgifter och kvalitativa undersökningar väljer vi ut välrenommerade näringsidkare inom visst geografiskt område och samlar deras annonser på en lokal AnlitaOss.se-hemsida. Vi värdesätter ett sunt och fungerande företagsklimat. Vår annonsplats ska vara ett enkelt och effektivt sätt för beställare att hitta näringsidkare de kan lita på. I den här annonspolicyn har vi tagit fram regler som syftar till att säkerställa detta. Det är en förutsättning för nyttjandet av våra tjänster att vid var tid uppfylla kraven i annonspolicyn.

2.       Vem får annonsera på AnlitaOss.se? Vår annonsplats ska bygga på det personliga förhållandet mellan en lokal näringsidkare och beställaren. Alternativt mellan företagare och företagare. Att annonsera hos oss ska vara ett kvalitetstecken på yrkeskunnande och regelefterlevnad. Personlighet: Vi värnar om den lokala och personliga förankringen i förhållandet mellan näringsidkare och beställaren. Det är därför viktigt för oss att de som annonserar hos oss, näringsidkaren, har en lokal förankring och att personer i företaget själva är verksamma i sin rörelse. Yrkeskunnande: När beställarna besöker vår hemsida och tar del av annonserna vill vi att de ska veta att annonsörerna är välrenommerade näringsidkare med stort yrkeskunnande. Våra kunder ska därför vara välrenommerade näringsidkare med gott yrkeskunnande och en nöjd kundkrets. Regelefterlevnad: Våra kunder ska följa lagar och regler, efterleva ARN:s rekommendationer och får inte förekomma på konsument- eller handelsorganisationers s.k. svarta listor. Kreditvärdighet: Skulle det komma till vår kännedom via en kreditbevakningstjänst eller på annat sätt uppstå misstanke om att exempelvis obestånd riskeras, verksamhet förändras eller företrädare bytts ut och vi bedömer att detta skulle kunna skada vårt varumärke, våra anslutna företag eller tredje man äger vi rätt att omgående avsluta kundförhållandet och ta bort profilsidan ur portalen.

3.       Vilka krav ställs på annonserna? Följande regler gäller för annonserna. Annonserna ska - enbart återge innehåll som kunden innehar nödvändiga rättigheter för att använda; - återge aktuella uppgifter, såsom (i förekommande fall) uppgifter om kontaktuppgifter, tjänsteutbud och utförare; - innehålla den information som efterfrågas av AnlitaOss AB; och - vara formgivna i överensstämmelse med de riktlinjer som AnlitaOss AB från tid till annan bestämmer. Annonserna får inte under några omständigheter - strida mot svensk rätt; - kunna vara till skada för AnlitaOss AB; - innehålla upphovsrättsligt skyddat material som kunden inte har erforderligt tillstånd att använda; - återge eller anspela på tredje mans firma, varumärke eller annat näringskännetecken; - ge uttryck för åsikter, produkter, tjänster eller annat som kan uppfattas som kränkande, diskriminerande eller stötande, innefattande varje anspelning på sex eller rasism; - uppfattas som nedsättande eller nedvärderande mot tredje man; eller - stå i strid med AnlitaOss ABs principer och ändamål. AnlitaOss AB:s prövning av annonsen görs enbart i syfte att ligga till grund för beslut om publicering. Den kan inte tas till intäkt för att annonsen är lagenligt eller i övrigt uppfyller relevanta regler och krav på eller rekommendationer för den aktuella typen av annons. Ansvaret för annonsen och dess innehåll åvilar alltid kunden ensam. AnlitaOss AB tar inte något ansvarar innehållet i kunds annons, varken i förhållande till kunden eller annan. Kund ska ersätta AnlitaOss AB för all eventuell skada, av vad slag det än må vara, som kunds annons åsamkar AnlitaOss AB. AnlitaOss AB har rätt att, utan angivande av skäl, vägra publicering av annons som kan anses strida mot denna annonspolicy. AnlitaOss AB kan, men är inte skyldigt att, ge befintliga kunder möjlighet att inom skälig tid avhjälpa förekommande brister i annons. För det fall AnlitaOss AB bedömer att brist i annons kan avhjälpas utan att kunden först hörs får AnlitaOss AB på egen hand fritt bearbeta och ändra annons så att den överensstämmer med annonspolicyn, om det kan ske utan att annonsens kommersiella budskap förändras.

4.       Övrigt gällande tredje man AnlitaOss.se-hemsidan är en annonsplats som tillåter våra kunder att annonsera sina tjänster till tredje man. AnlitaOss AB medverkar inte till avtal mellan eventuella avtal mellan sina kunder och tredje man och ansvarar inte för sådana förekommande avtal i något avseende. AnlitaOss AB har inte heller något ansvar för de tjänster som utannonseras på AnlitaOss.se-hemsidan. Ingenting i denna annonspolicy ska förstås som en skyldighet för AnlitaOss AB att ingå kundavtal med näringsidkare eller acceptera annonsförfrågningar.

5.       Hur använder AnlitaOss.se Cookies? Cookies (kakor) är små textfiler som lagras på din dator för att samla in information om din användning av en webbplats. Här hittar du ensammanställning över hur och varför vi använder cookies. Följande cookies används för att ge dig en bättre upplevelse av våra hemsidor; _ga _gat_UA-84872049-1 PHPSESSID (för att visa rätt theme för användaren)

6.       Tillförlitlig och anonym besöksstatistik Vi använder även Google Analytics för att samla in statistik över användning och beteenden på AnlitaOss.se, men utan att kunna urskilja din identitet. Det är av stor betydelse för oss och våra samarbetspartners att kunna mäta antal besök och klick på sajten. Bl.a. räknar vi det totala antalet sökningar per portal, kategori och per annonsör, samt antal besök per område. Statistiken hjälper oss att erbjuda en bättre användarupplevelse. Följande cookies används av Google Analytics: _ga används av statistikverktyget Google Analytics. Permanent cookie som förfaller två år efter att den skapades eller senast uppdaterades. _gat_UA-11190691-5 används av statistikverktyget Google Analytics. Tillfällig cookie som förfaller 10 minuter efter att den skapades eller senast uppdaterades.

7.       Stänga av cookies i din webbläsare Genom att använda AnlitaOss.se samtycker du till att vi använder cookies på detta sätt. Du kan stänga av cookies i din webbläsares inställningar. Se din webbläsares hjälpsidor. Om du stänger av cookies på anlitaoss.se, så är det viktigt för dig att veta att funktionaliteten då kan bli begränsad.

8.       Officiell GDPR-POLICY Vårt företag AnlitaOss i Sverige AB 559063–9281 som driver portalen AnlitaOss.se har upprättat en policy för hur företaget hanterar personuppgifter, vilka system vi använder och vilka rutiner vi tillämpar för att följa lagen Dataskyddsförordningen, eller GDPR. Vår interna policy som beskriver våra arbetsrutiner i detalj lämnas ut på begäran till myndighet, företag eller person som har anledning att ta del av denna. Detta ur vår GDPR-policy som är av allmänt intresse publiceras på vår webbportal www.anlitaoss.se. Här framgår bland annat att vi raderar vår mailkorrespondens efter tre månader och sparar endast sådant som rör vår verksamhet. Vi har inga problem att ta fram individers eventuella personuppgifter och radera dessa på begäran. Dock måste vi följa exempelvis bokföringslagen och spara det som rör lagar och våra avtal.  Vår verksamhet består i att erbjuda en informationsplats på webbportaler. Det innebär publicering av text om våra anslutna företag, dess ägare och anställda och foton på ägare, anställda och deras utförda arbeten. Vidare marknadsför vi de anslutna företagen med text och bilder på sociala medier, i tidningar och publikationer. Vi använder flera olika datasystem för kundbearbetning och marknadsföring och sedvanliga administrationssystem för fakturering och bokföring. Detaljerade uppgifter om vilka system som används och hur vi arbetar i dessa för att följa lagen finns i vår interna GDPR-Policy.

 

Annonspolicy per 2018-08-25 AnlitaOss i Sverige AB

Annonspolicyn är uppdaterad per 2018-08-25 med rubrikindelning och tillägg gällande kreditvärdighet under punkt 2.

Annonspolicyn är uppdaterad per 2018-05-25 med anledning av GDPR.

Annonspolicyn är uppdaterad per 2018-02-19 med anledning av namnbyte på B2B portalen från Företagsnyttan.se till AnlitaOssBusiness.se

Annonspolicyn är uppdaterad per 2018-12-04 med anledning av namnbyte från Företagsnyttan Ad Te AB till AnlitaOss i Sverige AB. AnlitaOss.se är nu den portal som används till alla företag. AnlitaOssBusiness.se har upphört.